การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์สากล

การเทียบศักราชในประวัติศาสตร์สากล
เมื่อมนุษย์มี การดำเนินชีวิตและทำกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ระยะเวลายาวนาน ดังนั้นมนุษย์จึงต้องกำหนดช่วงเวลาซึ่งเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ร่วมกันได้ในสังคมหนึ่งๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุการณ์ตรงกันมนุษย์จึงได้กำหนดศักราชขึ้นเพื่อใช้นับเวลาทุกๆ 1 ปีโดยเกณฑ์การกำหนดศักราชนี้จะแตกต่างกันไปตามแนวคิดและความเชื่อในแต่ละสังคม เช่น บางสังคมใช้เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์การสร้างเมืองหรืออาณาจักรบางสังคมใช้เหตุการณ์ สำคัญทางศาสนาเป็นต้น ศักราชที่ใช้ในการศึกษาประวัติ ศาสตร์สากลที่สำคัญ ได้แก่ คริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราช

คริสต์ศักราช (ค.ศ.)

คริสต์ศักราชเป็นศักราชสากลที่ใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบันนี้ คริสต์ศักราชที่ 1 เริ่มต้นเมื่อ วันที่ 1 มกราคม ปี 754 แห่งศักราชโรมันการเริ่มต้นคำนวณคริสต์ศักราชเริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.525 เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปานักบุญจอนห์ที่ 1 (St.Paul I) ทรงมอบหมายให้นักบวชชื่อ ไดโอนิซุส เอ็กซิกุอุส (Dionysius Exiguus) คำนวณวันอีสเตอร์สำหรับใช้ระหว่าง ค.ศ. 527-626 ผลการคำนวณพบว่าพระเยซูคริสต์ประสูติ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปี 753 แห่งศักราชโรมันแต่เนื่องจากตามธรรมเนียมถือเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นปี ใหม่ ดังนั้นจึงเห็นว่าวันที่ 1 มกราคม ปี 754 แห่งศักราชโรมันเป็นจุดเริ่มต้นของปีแรกสำหรับยุคใหม่ของมนุษยชาติ เรียกว่า “ปี แห่งพระเป็นเจ้า”(ANNO DOMINI ซึ่งย่อว่า A.D.) ทำให้ในเวลาต่อมามี การเรียกช่วงเวลาก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์ว่าก่อนคริสต์ศักราช (Before Christ ซึ่งย่อว่า B.C.) ดังนั้น ตามการคำนวณของไดโอนีซุส เอ็กซิกุอุสปี 754 แห่งศักราชโรมัน จึงถือว่าเป็น ค.ศ. 1 (A.D.1) และปี 753 แห่งศักราชโรมัน จึงเป็น 1 ปีก่อนคริสต์ศักราช (1 B.C.) อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการใช้คริสต์ศักราชนั้นศักราชดังกล่าวยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเท่าที่ควรมี หลักฐานว่าคริสต์ศักราชน่าจะปรากฏใช้เป็นศักราชหลักในยุโรปตะวันตกเมื่อนักบวช ชาวอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า บีดผู้น่านับถือ (Venerable Bede) ใช้คริสต์ศักราชในการอ้างอิงเหตุการณ์ต่างๆในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ศาสนาของชาวอังกฤษ” ของเขาซึ่งเขียนแล้วเสร็จเมื่อ ค.ศ.731ขณะที่สำนักวาติกันใช้คริสต์ศักราชในเอกสารอย่างเป็นทางการในสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่13(St. Paul XIII)

ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ)

ฮิจเราะห์ศักราชเป็นศักราชของศาสนาอิสลาม โดยใช้ปีที่ท่าน นบีมุฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามกระทำฮิจเราะห์ (Hijarah แปลว่า การอพยพโยกย้าย) คือ อพยพออกจากเมืองเมกกะไปยังเมืองเมดินาเป็น ฮ.ศ.1ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ.622 หรือ พ.ศ.1165 แต่การเทียบฮิจเราะห์ศักราชเป็นพุทธศักราชไม่สามารถใช้จำนวนคงที่เทียบได้เนื่องจากฮิจเราะห์ศักราชยึดถือวันเดือนปีทางจันทรคติอย่างเคร่งครัดจึงเดินตามปีสุริยคติไม่ทันทำให้คลาด เคลื่อนไม่ตรงกันโดยทุกๆ 32 ปี ครึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปีสุริยคติไป1 ปี ตลอด การเทียบฮิจเราะห์ศักราชกับพุทธศักราชในปัจจุบันให้บวกฮิจเราะห์ศักราชด้วย 1122

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s