อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

 

ชนชาติที่สร้างอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์คือ ชาวอิยิปต์โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีเชื้อสายอยู่เล็กน้อย เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ คือ พวกคอปต์ และพวกเฟลละซึ่งมีอาชีพทางทำนา ไม่ใช่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ปัจจุบันซึ่งเป็นชาวอาหรับที่เป็นพวกอพยพมาอยู่ใหม่ภายหลัง อิยิปต์เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในบรรดาแหล่งอารยธรรมยุคแรกของโลก ซึ่งมีความเจริญต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 2,000 ปี

ประเทศอิยิปต์และอารยธรรมอิยิปต์อุบัติขึ้นได้เพราะมีแม่น้ำไนล์ หากปราศจากแม่น้ำไนล์ประเทศอิยิปต์ก็จะมีแต่ความแห้งแล้งและทะเลทรายเหตุนี้เองนักประวัติศาสตร์กรีกสมัยโบราณจึงกล่าวเปรียบเทียบว่า “อิยิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์”  (Egypt is the gift of the Nile) “ธิดาแห่งแม่น้ำไนล์    คำว่า “อิยิปต์” นั้น กรีกเป็นผู้ใช้เรียกดินแดนที่เป็นต้นกำเนิกอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ก่อน ภายหลังจึงมีผู้เรียกตามอย่างแพร่หลาย ส่วนพวกอิยิปต์โบราณเรียกประเทศของเขาว่า “แผ่นดินสีดำ”คนพื้นเมืองเดิมที่อยู่ในอิยิปต์ก่อนพวกอื่นคือพวกแฮมิติค (Hamitic) เป็นคนผิวดำ ต่อมาพวกผิวขาว (Semitic) ซึ่งเป็นพวกร่อนเร่เลี้ยงสัตว์มีความเจริญกว่าบุกรุกเข้ามาและสามารถครองความเป็นใหญ่เหนือพวกพื้นเมืองเดิม เมื่อประมาณ 5,000-72,000 ปีก่อนคริสตกาล เรื่องราวสมัยนี้ยังไม่มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนักประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนสมัยราชวงศ์ (Pre-Dynastic) ของประวัติศาสตร์อิยิปต์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s