หน่วยที่ 3

เหตุการณ์สำคัญในสมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20

 

ประวัติศาสตร์ยุโรปยุคกลาง (The Middle  Ages)  เริ่มต้นตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกใน ค.ศ.476 จนถึงประมาณคริสต์ศตวรรษที่15 ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ชนชาติ เยอรมันเผ่าต่างๆได้รุกรานและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในยุโรปตะวันตกซึ่งชนเผ่าเยอรมันเหล่านี้ได้ตั้งอาณาจักรของตนปกครองดินแดนส่วนต่างๆการที่ชนเผ่าเยอรมันได้เข้ามายึดครองดินแดนของจักรวรรดิโรมันนั้นได้ทำให้บ้านเมืองและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งระบบการปกครองและวิทยาการที่เคยเจริญรุ่งเรืองเสื่อมโทรมลงไปอย่างมากนักประวัติศาสตร์จึงเรียกประวัติศาสตร์ยุคนี้ว่ายุคมืด (The Dark Ages)  ในยุคมืดนี้ได้มี เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์ที่มีผลต่อสังคมมนุษย์มาจนถึงปัจจุปัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s